Cliënten

Ben jezelf, of samen met een verwijzer, op zoek naar organisatie die jou kan ondersteunen, dan kan je je hier ook direct aanmelden.

In een kennismakingsgesprek gaan we met elkaar “om tafel” om te bespreken wat jouw hulpvraag is en wat wij hierin precies voor jou kunnen betekenen.

Als je problemen ervaart op de volgende gebieden kan 100%Zorg deskundige hulp bieden:

 • Huisvesting
 • Financiën
 • Praktisch functioneren
 • Dagbesteding (eventueel in samenwerking met andere organisaties)
 • Zingeving
 • Sociaal functioneren
 • Lichamelijk functioneren
 • Psychisch functioneren

 

Welke zorg bieden wij?

 • Ambulante begeleiding
 • Intensieve ambulante begeleiding (beschermd wonen thuis)
 • Praktische ondersteuning en begeleiding
 • Pedagogische ondersteuning
 • Persoonlijke verzorging

 

Voor wie?

Als je een psychiatrische stoornis /beperking hebt, een verstandelijke beperking hebt of verslavingsproblemen, kan je bij ons terecht.Dat geld voor volwassenen en jongeren maar ook voor ouders die ondersteuning nodig hebben bij de opvoeding omdat er sprake is van een psychiatrische en/of verstandelijke beperking.

 

Wat is ons doel?

Dat is eigenlijk heel eenvoudig: het vergroten en bevorderen van jouw zelfstandigheid en zelfredzaamheid.Het doel is om onszelf, als hulpverleners, zoveel mogelijk overbodig te maken.Het is onze missie om jou je eigen kracht te laten (her)vinden. Deel te laten nemen aan de samenleving en zelf, zoveel mogelijk, de regie in eigen handen te laten nemen of houden.Oplossingsgericht werken en denken zijn hierbij belangrijke begrippen. We werken resultaatgericht.

 

Hoe werkt het?

Als je na de kennismaking kiest voor ondersteuning vanuit onze organisatie, maken we samen een ondersteuningsplan waarbij jouw hulpvraag het uitgangspunt vormt.Het ondersteuningsplan en de rapportages (en andere belangrijke documenten) worden in jouw dossier gezet. Je krijgt van ons inlogcodes waarmee je via de website van 100%Zorg kan inloggen en altijd inzage in jouw dossier hebt.