Persoonlijke verzorging en verpleegkundige zorg

Persoonlijke verzorging en verpleegkundige zorg kan alleen geleverd worden in samenwerking met andere (thuiszorg) organisaties. Dit in verband met de continuïteit van zorg. 100%Zorg heeft een samenwerkingsverband met Aardema Thuiszorg waardoor het mogelijk is om in de stad Groningen en verschillende omliggende dorpen verpleegkundige zorg te leveren.

Heeft u persoonlijke verzorging en/of verpleegkundige zorg nodig, en kan dit niet in samenwerking met Aardema Thuiszorg gerealiseerd worden? In dat geval zoeken we de samenwerking met een andere thuiszorgorganisatie op of we verwijzen u door naar een thuiszorgorganisatie de de gehele verpleegkundige zorg op zich kan nemen.