Doelgroep

De doelgroep van 100%Zorg bestaat uit, ouder wordende, mensen met psychosociale problemen, psychiatrische en/of licht verstandelijke problematiek, al of niet in combinatie met hanteerbare verslavingsproblematiek. Wat deze doelgroep kenmerkt is dat zij niet goed in staat zijn de regie over het eigen leven te voeren zonder ondersteuning. Zorgvragen ontstaan op meerdere leefgebieden waardoor deze doelgroep gebaat is bij integrale ondersteuning in het vormgeven van het dagelijkse leven.