Missie en visie

100%Zorg is een zorginstelling die zich ten doel stelt ondersteuning en begeleiding, persoonlijke verzorging en verpleegkundige zorg te bieden aan mensen, met name ouderen, met psychosociale problemen, psychiatrische en/of licht verstandelijke problematiek, al of niet in combinatie met hanteerbare verslavingsproblematiek. Wij willen vanuit ware betrokkenheid en medemenselijkheid professionele zorg bieden aan kwetsbare mensen in de samenleving. Hierbij wordt uitgegaan van de eigen verantwoordelijkheid van de cliënt en de keuzevrijheid van de cliënt in het bepalen van de hulpvraag. 100% zorg werkt hierdoor daadwerkelijk hulpvraag gestuurd en zal alleen wanneer de veiligheid van de cliënt danwel van de omgeving in het geding is hier een andere houding in aannemen.

100%Zorg wil resultaatgericht werken. Dit houdt in dat wij veel zorg en aandacht besteden aan het schrijven en evalueren van ondersteuningsplannen maar voornamelijk de focus leggen op het behalen van de gestelde doelen.