VERTROUWELIJKHEID EN PRIVACY

De wettelijke voorschriften met betrekking tot het omgaan met cliëntgegevens wordt door 100%Zorg zeer strikt nagekomen. Dit betekent dat er geen informatie uit het dossier van cliënten aan derden wordt gegeven zonder schriftelijke toestemming van de cliënt zelf.

Hier onze PrivacyverklaringPrivacyverklaring 100%Zorg.

Kwaliteit en cliënttevredenheid

100%Zorg verleent zorg volgens de richtlijnen die hiervoor zijn opgesteld: dit is geen statisch gegeven maar een proces waar voortdurend de aandacht op gevestigd is. Omdat het belangrijk is om dit ook te meten wordt de cliënttevredenheid jaarlijks gemeten door middel van evaluatielijsten door de coöperatie Dichtbij.

Suggesties en complimenten zijn natuurlijk altijd welkom!

Klachten

Ondanks alle zorg en aandacht die uitgaat naar het leveren van kwalitatieve goede zorg kan het voorkomen dat er toch klachten zijn. De eerste stap is het bespreekbaar maken van de klacht met een medewerker. Klachten worden zeer serieus genomen en er wordt goed naar de klant/cliënt geluisterd. Als duidelijk is waar het precies om gaat gaan we gezamenlijk op zoek naar een oplossing. De ervaring heeft geleerd dat de meeste klachten op deze manier opgelost kunnen worden.

Klachten en het vervolg hierop worden altijd schriftelijk vastgelegd en toegevoegd in het dossier.

Mocht het toch niet lukken om gezamenlijk tot een goede oplossing te komen dan kan de cliënt zich wenden tot de coöperatie Dichtbij.

Aangesloten bij klachtenregeling/ geschilleninstantie

Als lid van coöperatie Dichtbij is 100% Zorg aangesloten bij de klachtenregeling van Coöperatie Dichtbij, welke is opgesteld conform de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Wij zijn daarmee ook aangesloten bij een landelijk erkende geschilleninstantie.