Iedereen kan wel eens tegen problemen aanlopen waarbij het fijn is als er iemand naast je staat en mee wil denken en -doen!

Dat betekent dat cliënten die een indicatie hebben bij ons terecht kunnen voor professionele en deskundige begeleiding maar ook mensen zonder een beperking die op zoek zijn naar hulp of ondersteuning zijn van harte welkom!

Wij willen iedereen de hulp kunnen bieden die nodig is en waar wij van toegevoegde waarde zijn.

100% Zorg is een zorginstelling die zich ten doel stelt ondersteuning en begeleiding te bieden aan mensen, met psychosociale problemen, psychiatrische en/of licht verstandelijke problematiek, al of niet in combinatie met hanteerbare verslavingsproblematiek. Wij willen vanuit ware betrokkenheid en medemenselijkheid professionele zorg bieden aan kwetsbare mensen in de samenleving. Hierbij wordt uitgegaan van de eigen verantwoordelijkheid van de cliënt en de keuzevrijheid van de cliënt in het bepalen van de hulpvraag. 100% zorg werkt hierdoor daadwerkelijk hulpvraag gestuurd en zal alleen wanneer de veiligheid van de cliënt dan wel van de omgeving in het geding is hier een andere houding in aannemen.

100% Zorg wil resultaatgericht werken. Dit houdt in dat wij veel zorg en aandacht besteden aan het schrijven en evalueren van ondersteuningsplannen maar voornamelijk de focus leggen op het behalen van de gestelde doelen.

100% Zorg is naast een zorginstelling ook een organisatie die particulieren hulp wil bieden in en rondom het huis. Wij doen dit met dezelfde inzet en zorgvuldigheid als waarmee wij vanuit de zorg de ondersteuning gestalte geven.

100% Zorg lid is van de coöperatie Dichtbij.